ارتباط تلفنی با اساتید دانشگاه در مورد بیماری کووید-19
  
 ارتباط تلفنی با دکتر همتی در مورد وضعیت کرونا ویروس جدید
  ارتباط تلفنی با دکتر میراحمدی زاده در مورد کرونا ویروس جدید  
 ارتباط تلفنی با دکتر داورپناه در خصوص کرونا ویروس جدید  توضیحات دکترمیراحمدی زاده در خصوص کروناویروس جدید  توضیحات دکتر رامجردی ، مدیر مجمع خیرین تامین سلامت فارس  در خصوص
 اقدامات انجام شده جهت مقابله با کرونا ویروس جدید
توضیحات دکتر همتی درمورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
 ارتباط تلفنی با دکتر کریمی د رمورد کرونا ویروس جدید ارتباط تلفنی با دکتر مرادیان درمورد مسمویت با الکل ارتباط تلفنی با مدیر پرستاری بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)/خانم گودرزی  توضیحات دکتر کریمی درمورد
کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
توضیحات  دکتر عباسی در مورد کرونا ویروس جدید  توضیحات دکتر کریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر مرادیان در خصوص مسمومیت با الکل/ارتباط تلفنی
 توضیحات مهندس شناور در خصوص کرونا ویروس جدید
 
  توضیحات  دکتر داورپناه در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی    توضیحات  دکتر مرادیان در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی توضیحات خانم مشتاقی مقدم  در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر کریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی/کاشانه مهر
 توضیحات مهندس شناور در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
  توضیحات دکتر اکبری در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی   توضیحات دکتر کریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی   توضیحات دکتر جهانگیری در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
  احتیاجات لازم درمواجهه به بیماران/
دکتر سنایی
 توضیحات دکتر همتی در مورد کرونا
ویروس جدید
 توضیحات دکتر مرادیان در مورد کرونا
ویروس جدید
 توضیحات دکتر سنایی در مورد کرونا
 توضیحات آقای حق گو، مسوول آموزش بیمارستان حضرت علی اصغر (ع)  توضیحات دکتر همتی در مورد کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی 
  توضیحات دکتر حسینی در مورد کرونا ویروس جدید ارتباط تلفنی توضیحات دکتر بختیاری درمورد
 کرونا ویروس جدید/ برنامه کاشانه مهر
 توضیحات دکتر داوودی درموردکرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
 
  توضیحات دکتر بختیاری درموردکرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
  توضیحات دکتر داورپناه درموردکرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
توضیحات دکترابراهیم درموردکرونا
ویروس جدید ارتباط تلفنی 
   
 توضیحات دکتر همتی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکترکریمی درمورد کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی 
توضیحات دکتر نیمروزی درمورد کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
 توضیحات دکتر کریمی در مورد
کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
برنامه کاشانه مهر
          
توضیحات دکتر مرادیان در مورد
 کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی

 توضیحات دکترکریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ ارتباط تلفنی   توضیحات دکتر بختیاری درمورد
 کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی 
 توضیحات دکترکجوری در مورد
 کرونا ویروس جدید/ا رتباط تلفنی 
 توضیحات دکتر همتی درمورد ویروس کرونا ویروس جدید  توضیحات دکتر اسدی درمورد کرونا ویروس جدید   توضیحات دکتر ابراهیمی درمورد
کرونا ویروس جدید
  توضیحات خانم گودرزی در مورد
کرونا ویروس جدید/
ارتباط تلفنی فارسی شو
 توضیحات دکتر اکبری در  مورد کرونا ویروس جدید  توضیحات خانم گودرزی در مورد|
کرونا ویروس جدید/
ارتباط  تلفنی

بررسی وضعیت کرونا/دکتر کریمی ، ارتباط تلفنی
ارتباط تلفنی با دکتر حسینی / توضیحات
درمورد
کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی با دکتر کریمی / ارتباط تلفنی با دکتر همتی/
توضیحات درمورد کرونا ویروس جدید
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/23
تعداد بازدید:
604
آدرس: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-طبقه هشتم-مدیریت روابط عمومی
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32308200-071 تلفن: 32122713-071
Powered by DorsaPortal