توصیه های اساتید دانشگاه در مورد کرونا ویروس جدید

 توضیحات مهندس شناور در مورد
استفاده صحیح از مواد غذایی

عبور از کرونا/ باحضور دکتر مقدمی و دکتر زندبرنامه عبور از کرونا با حضور دکتر فرارویی 
  توضیحات دکتر کجوری در خصوص کروناویروس جدید   توضیحات دکتر ایمانیه در خصوص
 کروناویروس جدید
 برنامه عبور از کرونا با حضور
دکتر حسینی و دکتر رضاییان زاده

 برنامه عبور از کرونا با حضور
دکتر مقدمی و دکتر زند
 عبور از کرونا با حضور دکتر کریمی و دکتر سنایی   عبور از کرونا با حضور دکتر آزادی و
 خانم مهندس مشتاقی مقدم
عبور از کرونا با حضور دکتر فرارویی
  توضیحات دکتر ایمانیه در مورد کرونا ویروس جدید ویژه برنامه کرونا با حضور دکتر مقدمی ،
 دکتر زاهد و ارتباط تلفنی با دکتر کریمی
  توضیحات دکتر ایمانیه در مورد
 کرونا ویروس جدید
اگزمای پوستی به دنبال شستشوی مکرر از زبان دکتر قهار ترس
 توضیحات دکتراکبری در مورد کرونا
 ویروس جدید

توضیحات دکتر کدیور و دکتررضاییان زاه در
 مورد کرونا ویروس جدید

 توضیحات  دکترایمانیه در مورد کرونا ویروس جدید  توضیحات دکترکدیوردرمورد کرونا
 ویروس جدید
توضیحات خانم رضایی در مورد کرونا ویروس جدید   توضیحات دکتر لنکرانی در مورد
کرونا ویروس جدید /خوشا شیراز
  توضیحات دکتر بابا جعفری در مورد کرونا
ویروس جدید/برنامه سلامت باشید
  توضیحات دکتر شیرازی در مورد
 کرونا ویروس جدید
 مقابله با استرس درمورد شیوع ویروس کرونا/خانم رضایی توضیحات دکترمقدمی در مورد کرونا ویروس جدید/
نگاه روز
توضیحات دکتر کریمی در مورد
کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
برنامه خوشا شیراز

توضیحات دکتر حسینی در مورد
کرونا ویروس جدید/ برنامه نگاه روز     
        
اضطراب از ویروس کرونا/خانم رضایی مقابله با اضطراب درمورد شیوع ویروس کرونا  توضیحات دکتر تابعی در مورد کرونا ویروس جدید  توضیحات دکتر افتخاری در مورد کرونا
ویروس جدید
صحبت های دکترهمتی درمورد ویروس کرونا
در برنامه کاشانه مهر
توضیحات دکترهمتی درمورد ویروس کرونا
گفتگوبا دکتر کریمی در خصوص
پیشگیری ازبیماری کرونا

تاریخ به روز رسانی:
1399/02/16
تعداد بازدید:
1079
آدرس: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-طبقه هشتم-مدیریت روابط عمومی
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32308200-071 تلفن: 32122713-071
Powered by DorsaPortal