آموزشی
  
 نکاتی درباره کرونا ویروس جدید از زبان دکتر قیومی   توضیحات دکترمیراحمدی زاده در خصوص کروناویروس جدید برنامه عبور از کرونا با حضور
 دکتر مقدمی و دکتر زند
 
 
 توضیحات دکتر رامجردی ، مدیر مجمع خیرین تامین سلامت فارس  در خصوص
 اقدامات انجام شده جهت مقابله با کرونا ویروس جدید
توضیحات مهندس شمس درمورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر همتی درمورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر کریمی درمورد
کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی

 
 موشن گرافی در خانه بمانیم
 آیا کرونا ویروس جدید از طریق هوا منتقل می شود/دکتر مقدمی
 عبور از کرونا با حضور دکتر کریمی و  دکتر سنایی
  عبور از کرونا با حضور دکتر آزادی و خانم مهندس مشتاقی مقدم
  
 نکات بهداشتی در مراجعه به جایگاه های سوخت از زبان مهندس شمس
 چه سطوحی نیاز به ضدعفونی مستمر دارند؟
 عبور از کرونا با حضور دکتر فرارویی
 توضیحات دکتر ایمانیه در مورد کرونا ویروس جدید
   
 ارتباط تلفنی با دکتر کریمی د رمورد کرونا ویروس جدید
 نکات بهداشتی در هنگام خرید نان از زبان مهندس شمس
  نکات بهداشتی در مراجعه به منزل بعد از خرید ،از زبان مهندس شمس سامانه ثبت اطلاعات بیماری ناشی از کرونا ویروس جدید
توضیحات دکتر کجوری درباره کرونا ویروس جدید در ویژه برنامه تحویل سال نو
ویژه برنامه کرونا با حضور دکتر مقدمی ، دکتر زاهد و ارتباط تلفنی با دکتر کریمی
 ارتباط تلفنی با دکتر مرادیان درمورد مسمویت با الکل
 ارتباط تلفنی با مدیر پرستاری بیمارستان حضرت علی اصغر(ع)/خانم گودرزی
 
 توضیحات دکتر ایمانیه در مورد کرونا ویروس جدید اگزمای پوستی به دنبال شستشوی مکرر از زبان دکتر قهار ترس
 توضیحات دکتر مرادیان در خصوص مسمومیت با الکل/ارتباط تلفنی
 توضیحات مهندس شناور در خصوص کرونا ویروس جدید
   
 با ترس ناشی از ویروس کرونا، چه کاری باید انجام دهیم؟/ از زبان خانم رضایی
 توضیحات دکتر سنایی و دکتر داورپناه در مورد کرونا ویروس جدید
  توضیحات دکتراکبری در مورد کرونا ویروس جدید توضیحات دکتر کریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
   
 با بیمار مبتلا به کرونا چگونه باید رفتار کنیم/خانم رضایی
 اصول بهداشتی مراقبت از بیمار مبتلا به کرونا در منزل/دکتر کریمی
 نکات بهداشتی مهم قبل و بعد از خارج شدن از منزل/دکتر کریمی
نکاتی برای جلوگیری از شیوع کرونا ویروس
   
 توصیه های پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس جدید توضیحات دکتر کدیور و دکتررضاییان زاه در مورد کرونا ویروس جدید اگر یک نفر از اطرافیان ما کرونا گرفت باید چه کاری انجام دهیم؟/دکتر کریمی
 باید ها و نباید ها در برخورد با بیمار مبتلا به کرونا/خانم رضایی
  
   توضیحات  دکترایمانیه در مورد کرونا ویروس جدید  توضیحات  دکتر کجوری در مورد کرونا ویروس جدید توضیحات  دکتر اسدی در مورد کرونا ویروس جدید توضیحات  دکتر عباسی در مورد کرونا ویروس جدید
 
 آیا این روزها به مسافرت بروم/اززبان دکتر کریمی
 سرما خورده ام یا کرونا گرفتم/اززبان دکتر کریمی مدافعان سلامت بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) شیراز
 برای پیشگیری از ابتلا به کرونا ویروس جدید در زمان خرید/رعایت چه مواردی ضروری است؟
    
  توضیحات  دکتر داورپناه در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی   توضیحات  دکتر مرادیان در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنیتوضیحات خانم مشتاقی مقدم  در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی توضیحات دکتر کریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی/کاشانه مهر
    
 توضیحات مهندس شناور در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
  توضیحات دکتر اکبری در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر کریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر جهانگیری در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
   
 توضیحات دکترکدیوردرمورد کرونا ویروس جدید نکاتی درباره تاثیر رفتار وگفتار والدین
 بر استرس بچه ها/ خانم رضایی 
 احتیاجات لازم درمواجهه به بیماران/
دکتر سنایی
  توضیحات دکتر شیرازی در مورد
 کرونا ویروس جدید
    
  توضیحات دکتر بابا جعفری در مورد کرونا
 ویروس جدید/برنامه سلامت باشید
 توضیحات دکتر همتی در مورد کرونا
ویروس جدید
 توضیحات دکتر مرادیان در مورد کرونا
ویروس جدید
 توضیحات دکتر سنایی در مورد کرونا
    
 روش صحیح پوشیدن ماسک N95 / دکتر جهانگیری  نحوه انتقال و تکثیر ویروس/دکتر معطری نقش_رسانه_های_اجتماعی_درمورد
_ویروس/دکتر مقیمی
 نکاتی درباره ماسک های فیلتردار (2)/
دکترجهانگیری
    
 نکاتی در مورد استرس حاد در زمان
بروز بحران/دکتر هدایتی
 تاریخچه ویروس ها/دکترمعطری
 چه ماسکی برای پیشگیری ازکرونا
مناسب است/دکترجهانگیری
  
 توضیحات آقای حق گو، مسوول آموزش بیمارستان حضرت علی اصغر (ع) توضیحات دکتر همتی در مورد کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی 
  توضیحات دکتر حسینی در مورد کرونا ویروس جدید ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر لنکرانی در مورد
کرونا ویروس جدید /خوشا شیراز

 واکنش افراد مختلف در مواقع بروز بحران/دکترهدایتی بازی های مناسب بچه ها نقش رسانه های اجتماعی درباره ویروس کرونا/دکترمقیمی توضیحات دکتر بختیاری درمورد
 کرونا ویروس جدید/ برنامه کاشانه مهر
    
 توضیحات دکتر داوودی درموردکرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
 
  توضیحات دکتر بختیاری درموردکرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
  توضیحات دکتر داورپناه درموردکرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
توضیحات دکترابراهیم درموردکرونا
ویروس جدید ارتباط تلفنی 
    
 توضیحات خانم رضایی در مورد کرونا ویروس جدید توضیحات دکترکریمی درمورد کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی 
توضیحات دکتر نیمروزی درمورد کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی
توضیحات دکتر حسینی در مورد
کرونا ویروس جدید/ برنامه نگاه روز     
        
 
 چگونه با بچه ها برخوردکنیم/خانم رضایی  توضیحات دکترکریمی در مورد کرونا ویروس جدید/ ارتباط تلفنی  توضیحات دکتر بختیاری درمورد
 کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی 
 توضیحات دکترکجوری در مورد
 کرونا ویروس جدید/ا رتباط تلفنی 
   
توضیحات دکتر همتی در مورد کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی توضیحات دکتر کریمی در مورد
کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
 
برنامه خوشا شیراز 
  توضیحات دکتر کریمی در مورد
کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
برنامه کاشانه مهر
نکاتی درباره بیماران اعصاب و روان
در این روزها/دکترهدایتی
 توضیحات دکتر مرادیان در مورد
 کرونا ویروس جدید/ارتباط تلفنی
 
 توضیحات دکتر اسدی درمورد کرونا ویروس جدید  توضیحات دکتر ابراهیمی درمورد
کرونا ویروس جدید
  توضیحات خانم گودرزی در مورد
کرونا ویروس جدید/
ارتباط تلفنی فارسی شو
 توضیحات دکترمقدمی در مورد کرونا ویروس جدید/نگاه روز مقابله با استرس درمورد شیوع ویروس کرونا/خانم رضایی توضیحات خانم گودرزی در مورد|
کرونا ویروس جدید/
ارتباط  تلفنی
    
 توضیحات دکتر همتی درمورد ویروس کرونا ویروس جدید  توضیحات دکتر اکبری در  مورد کرونا ویروس جدید توضیحات دکتر تابعی در مورد کرونا ویروس جدید توضیحات دکتر افتخاری در مورد کرونا ویروس جدید

بررسی وضعیت کرونا/دکتر کریمی ، ارتباط تلفنی
بررسی وضعیت کرونا/دکتر بختیاری، ارتباط تلفنی
مقابله با اضطراب درمورد شیوع ویروس کرونا
نکاتی درباره خود مراقبتی
درصورت داشتن چه علائمی باید
به پزشک مراجعه کنیم؟

مطالبی جهت رفع نگرانی مردم
نکاتی درباره ترس ازکرونا
توصیه های تغذیه ای برای پیشگیری از
بایدها و نبایدهای استفاده ازماسک
و مواد ضد عفونی

چگونه به کودکان کمک کنیم با استرس
هنگام شیوع کرونا ویروس 2019 مقابله کنند؟
منبع موثق در فضای مجازی چیست؟
نقش ارتباطات خانوادگی و دوستانه
روش صحیح شستشوی دست ها
ارتباط تلفنی با دکتر حسینی / توضیحات
درمورد
کرونا ویروس جدید
ارتباط تلفنی با دکتر کریمی /
اقدامات لازم در جلوگیری از انتشارویروتوضیحات دکتر همتی در مورد ویروس کرونا
در برنامه سلامت باشید
اضطراب از ویروس کرونا/خانم رضایی
روش صحیح استفاده از ماسک
صحبت های دکترهمتی درمورد ویروس کرونا
در برنامه کاشانه مهر
توضیحات دکترهمتی درمورد ویروس کرونا
علائم، پیشگیری و توصیه های مهم
در مورد کرونا ویروس جدید
گفتگوبا دکتر کریمی در خصوص
پیشگیری ازبیماری کرونا

  
علائم و نشانه های ویروس کرونا

 
تاریخ به روز رسانی:
1399/01/13
تعداد بازدید:
2866
آدرس: شیراز، خیابان زند، جنب هلال احمر، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-طبقه هشتم-مدیریت روابط عمومی
کدپستی: 71348-14336 تلفکس: 32308200-071 تلفن: 32122713-071
Powered by DorsaPortal